GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Komplett bærestamme til Norturas nye hovedsentral

 
Råbygget skal stå ferdig i mai, så det er hektisk aktivitet på plassen. Hver dag ankommer flere lass betongelementer fra fabrikken i Uddevalla.
Det er hektisk aktivitet på prosjektet, som i skrivende stund bare har pågått en ukes tid. Nå skal hele bærestammen i prefabrikkert betong og stål på plass, slik at Nortura kan starte prøveproduksjonen som planlagt i oktober. 5 000 kvm hulldekker, 3 400 kvm vegger, 1 400 kvm DT-elementer, 1 300 tonn søyler og bjelker og 270 kvm fasader produseres og leveres fra fabrikken i Uddevalla.

 
I tillegg inngår 10 tonn med stålkonstruksjoner i prosjektet, som totalt sett har en verdi på ca. 16 millioner kroner for Kynningsrud Prefab.

 
Les mer om prosjektet her!