GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ikke slurv med vernebrillene

På landsbasis skader mer enn 6000 personer øynene hvert år i jobbsammenheng. De fleste skadene oppstår ved bruk av maskiner i forbindelse med sliping, kapping og boring. For Prefabs del ser vi også at støpe- og betongarbeid er representert i statistikken. På vernerunder observeres jevnlig arbeidssituasjoner hvor arbeidstakere slurver med bruk av øyevern.

Prefab skjerper kravet

Økt fokus på bruk av vernebriller er helt nødvendig. Mest på grunn av nevnte skadestatistikk, men også fordi vi ser at våre bestillere skjerper kravet. Samtlige av våre hjelmer er utstyrt med vernebriller, og disse vil, ved korrekt bruk, tette relativt godt rundt øynene. I enkelte arbeidssituasjoner bør imidlertid tettsittende briller benyttes, og våre verneombud skal nå teste ut ulike varianter. Prefab skjerper kravet og jobber for økt bevissthet rundt bruk av vernebriller. En rutine er under utarbeidelse, og en holdningsendring er målet. Vi tror at bruk av øyevern vil bli obligatorisk på våre byggeplasser og i verkstedet om noen år.