GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

IF Metall startar fackklubb på Kynningsrud Prefab AB

Torbjörn Gabrielsson, som är nyvald ordförande i klubben, påtalar vikten av att ha en aktiv dialog med företaget nu när arbetsplatsen är större än någonsin.

Det händer nya saker varje dag i och med investeringar och rekryteringar som en lokal klubb bör vara en naturlig del av.

Ända sedan företaget varslade nära hälften av företagets anställda för snart tre år sedan har den lokala klubben legat vilande och alla förhandlingsärenden har företaget diskuterat centralt med förbundet Bohuslän-Dal. Detta har varit en tung period då bland annat MBL ställer höga krav på kommunikation mellan företag och en arbetarpart.

Både företaget och IF Metall har ända sedan klubben upphörde försökt att lobba för att en ny klubb skall återuppstå. Detta för att förhandlingar och diskussioner skall hamna där de hör hemma, lokalt på plats i fabriken med delegater som faktiskt vet vad det handlar om och som har en anknytning till verksamheten.
– Vi strävar alla mot samma mål att Kynningsrud Prefab AB skall vara Uddevallas bästa arbetsplats, säger Patrick Sundström, personalchef på Kynningsrud Prefab AB.