GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

I Kynningsrud gjør vi litt mer

Filminnspilling for kulturbygging - Vi gjør litt mer

Med grunnlag i vår visjon og verdier jobber vi i Kynningsrud jevnt med kulturbygging. De siste par årene har vi jobbet ekstra mye med hvordan vi ønsker å framstå – både internt i selskapene og ut mot våre samarbeidspartnere.

Filminnspilling: Vi gjør litt mer

Nå lager vi filmer som skal støtte opp under prosessen rundt dette temaet. Første uka i oktober hadde vi filminnspilling på flere byggeplasser.

Med våre medarbeidere som statister og profesjonelle skuespillere fra ProVolo Media har vi tro på at disse små filmsnuttene skal støtte opp om og forsterke vår kulturbygging innenfor temaet.

I løpet av neste halvåret skal filmene være en del av det interne fokuset i hele Kynningsrudgruppen.

Filmteamet

 

Tobias Johansson (t.v.) ledet innspillingen. Her er han sammen med skuespillerne Tim-Kristoffer Gunnarsson (svensk) og Ole-Hermann Gudim Lundberg (norsk).