GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Hur främjar man en god arbetsmiljö?

Att vara arbetsledare innebär ett ansvar för att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. Varje arbetsledare skall vara ett föredöme i HMS-frågor och åtgärda brister i verksamheten.

– Kollegor, HMS-samordnare och närmaste chef är ett stöd för varje enskild arbetsledare, men det måste vara arbetsledaren som driver HMS-arbetet på sin avdelning, sade Joachim Lindroth, VD på Kynningsrud Prefab AB .

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den nya lagstiftningen fokuserar på tre områden; Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det är genom risktänkande som vi uppmärksammar eventuella problem i verksamheten tillsammans med medarbetarna, som påtalar brister eller andra observationer. Det är genom det systematiska arbetsmiljöarbetet vi tar oss an lagen och finner de bästa lösningarna.

– Denna information är ett steg i att öka och stärka HMS-arbetet på varje avdelning, säger Lena Larsson, företagets HMS-samordnare.