GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Holmenkollbakken reiser seg med Kynningsrud Kran.

I januar begynte byggearbeidet med nye Holmenkollen i Oslo, og Kynningsrud Kran fikk i oppdrag å utføre løft og transport i prosjektet. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt til prøve-VM i 13. – 14. mars 2010.

I juli ble første del av stålkonstruksjonen til det nye tilløpet i Holmenkollbakken reist. Hele konstruksjonen veier 1000 tonn, og er fordelt på 10 deler. Kynningsrud Kran har to kraner på 600 og 500 tonn som løfter delene på plass. Hittil har vi løftet på plass tre stålkonstruksjoner på ca 75 tonn hver og det tyngste løftet vil være på ca 150 t. Geir Jensen og Kent Möller fra Kynningsrud Kran er prosjektledere for oppdraget. Vår 600 tonns kran vil være ferdig på prosjektet i løpet av høsten, men vi vil ha flere kraner i aktivitet ut over nyåret.

Flere ting på plass
I tillegg til at stålkonstruksjonen reiser seg, pågår det også arbeid i bunnen av bakken rundt Besserudtjernet. Vår 130 tonns kran løfter i disse dager på plass tribunene, og med hjelp av kran med 500 tonns kapasitet har Veidekke fått på plass utstyr for å bytte ut masser i ”unnarennet”. Underseksjonen til Kongetribunen er ferdig støpt, og dommertårnet er også på vei opp nå.

Vår oppdragsgiver er LECOR.
Les mer om Holmenkollen prosjektet på www.holmenkollen.oslo.kommune.no