GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

HMS-vecka i hela Kynningsrud Prefab

Visst kan vi tänka att årets alla veckor skall vara HMS-veckor och fokusera på risktänkande och så drivs också verksamheterna idag.

Men en specifik HMS-vecka syftar till att organisationen ges möjlighet att samla sina krafter och följa upp att vi faktiskt arbetar på de sätten vi beskriver att vi skall göra.

Hjärt-lungräddningskurser och fallräddning

Under vecka 36 kommer det att genomföras hjärt-lungräddningskurser och räddning efter fall-kurs ute på byggarbetsplatserna. Riskbedömningar före och under projekten kommer att genomföras genom det vi kallar tollgates, vilket är ett möte där både tekniska, ekonomiska och arbetsmiljömässiga risker bearbetas.

Skyddsronder

Skyddsronder kommer också att utföras på våra aktiva montage där personer som normal inte deltar på skyddsronder kommer att vara med för att lära sig mer om vårt säkerhetsarbete.

Vill ha med samarbetspartners

Vi vill gärna att våra leverantörer och kunder är med och tar del av vår satsning och hoppas att de också ser positiva resultat av att vi lägger extra resurser under en vecka.