GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

HMS-priset Prefab 2019 till Daniel Philipps

I dag arbetar Daniel i utvecklingsavdelningen, där han bidrar starkt till att vi ständigt arbetar mer standardiserat, strukturerat och effektivt.
Kvaliteten på Daniels arbete är hög, och resultatet av hans ansträngningar är att vi andra får en bättre dag på jobbet i Kynningsrud Prefab.

Daniel är en mycket engagerad anställd och en utmärkt ambassadör för våra kärnvärden: Ärlighet – Lojalitet – Entusiasm. Han «gör lite mer» och får utmärkelsen som bevis på att hans anställda värderar honom och jobbet han gör.

Gratulerar!

Dessa har vunnit HMS-priset