GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

HMS-arbeidet utvikles stadig for Prefab

Vi erfarer at de beste resultatene med tanke på HMS (og for så vidt økonomi), oppnås når bestiller og entreprenører tidlig samarbeider om rammebetingelser og logistikkutfordringer. Kynningsrud Prefab har god erfaring med å involvere montasjesamordnere til planleggingen i de tidlige fasene av prosjektet.

Utvikling over tid

Når man ser noen år tilbake i tid, så er det lett å identifisere fremskrittene. Det var ikke «tilfeldigheter» som var rådende tildligere i det utførende arbeidet på byggeplassene, men systematikken og tilnærmingen i dag er nesten ikke til å sammenligne. I dag tilrettelegges det for sikkerhet på arbeidsplassen gjennom gode riggplasser, stillas på losseplasser, kontorcontainere og ikke minst: en mye strengere praksis med tanke på hvilke aktører og aktiviteter som tillates samtidig innenfor sonen der råbygget skal reises.

HMS-arbeidet er i stadig utvikling

Selv om vi i dag har kommet langt, så er vi på ingen måte i mål. HMS-arbeidet utvikles stadig, og vi er alltid ute etter å forbedre oss. I uke 36 samarbeider Divisjon Prefab og Nordic Crane Kynningsrud om en felles HMS-uke, der risikovurdering og byggeplassforhold står øverst på agendaen.

Også våre øvrige samarbeidspartnere også skal da trekkes med. De beste HMS-resultatene skapes i fellesskap.