GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Hjørnestensprisen – viktige mennesker for Kynningsrud

F.v. Ole Jørgen Norén, Harald Kynningsrud og Knut Sahlberg.

For første gang delte Harald Kynningsrud i år ut Hjørnestensprisen på vegne av Kynningsrudgruppen. Prisen gikk til to personer som har betydd veldig mye for Kynningsrud som bedrift, Ole Jørgen Norén og Knut Sahlberg.

Kynningsrud Krans Knut Sahlberg og Kynningsrud Prefabs Ole Jørgen Norén mottok hvert sitt eksemplar av denne gjeve, nyopprettede prisen for sin viktige innsats for bedriften gjennom alle år. Begge har jobbet hos Kynningsrud siden bedriften ble ledet av byggmester Bjarne Kynningsrud, grunnleggeren av selskapet i sin daværende form. Sahlberg begynte for over 40 år siden i 1967, mens Norén startet sin karriere i selskapet for nøyaktig 40 år siden.

Prisens begrunnelse
Ingen skip kan seile uten ror. Ingen fly kan lette uten vinger. Ingen bygg kan stå uten hjørnesten.
Noen mennesker er som et ror på arbeidsplassen sin. De viser vei og bidrar til at alle trekker i samme retning.
Noen mennesker er firmaets vinger. Med sin entusiasme og pågangsmot skaper de oppdrift for arbeidskameratene.
Noen mennesker er en hjørnesten for bedriften de jobber i.
De bidrar til å skape en grunnstemning på arbeidsplassen,
som påvirker andre til å yte sitt beste.

Vi gratulerer Ole Jørgen og Knut med en velfortjent pris!