GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Hjørnestenprisen 2015

Over 100 inviterte gjester var med og feiret begivenheten på Halden Brygge da Torhild Nohr og Peter Andersson mottok hedersbevisningen for sin innsats for Kynningsrud gjennom mange år. Prisen deles ut til personer som har betydd spesielt mye for Kynningsruds utvikling.

Hjørnesten Torhild Nohr

Torhild har fulgt konsernets utvikling helt siden 1981 og vært en viktig brikke for Kynningsrud både i lys av sin stilling, men også som medlem av styret gjennom mange år. Juryen begrunner prisutdelingen slik: Du er ror, vinger og hjørnesten i Kynningsrud. Din klokskap og personlighet gir tillit og trygghet i organisasjonen. Med lojalitet, vennlighet og arbeidskapasitet står du for «Gleden er å være til nytte». Din betydning for bedriften fra pionertid til i dag har bidratt til vår vekst og framgang. Vår bedrift er privilegert som har deg.

Hjørnesten Peter Andersson

Peter begynte som montør i Kynningsruds prefabavdeling allerede i 1989, og har siden da jobbet seg oppover i systemet til stillingen han i dag har som fabrikksjef på betongelementfabrikken i Uddevalla. Juryen begrunner prisutdelingen slik: Du är roder, vingar och hörnsten i Kynningsrud. Din viljestyrka, engagemang och utförande av arbetsuppgifter har stor betydelse för organisationens utveckling.
Som ledare går du framför och sätter klara mål för medarbetare. Med klokskap och ärlighet är du en förebild som hjälper oss andra till att bli bättre. Vårt företag är priviligierat som har dig.
Tidligere prisvinnere:
Knut Sahlberg og Ole Jørgen Norén (2009), Kjell Finstad og Fred Martin Olsen (2010), Rino Humlekjær og Hans Carlsson (2011), Pål Sanne og Ivar Kynningsrud (2013).