GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Hjørnestenprisen 2011 til Rino Humlekjær og Hasse Carlsson

9. juni i år hadde Rino og Hasse den ære å motta den gjeve Hjørnestenprisen av Harald Kynningsrud under et festarrangement ved kontoret i Halden.
Det var to ydmyke og takknemlige medarbeidere som kunne tre fram for å ta imot prisen til bifall fra de over 100 gjestene som var samlet i våre lokaler.
Både Rino og Hasse er ressurspersoner som med sine helt spesielle egenskaper har hatt stor innflytelse på Kynningsrudgruppens utvikling gjennom tidene og er forbilder som motiverer andre til ytterligere innsats.

Utmerkelsen ble feiret med middag og taler, før det bar til Fredriksten festning og utendørs operaoppsetning av Carmen.

Våre gratulasjoner til Rino og Hasse!

Kynningsrudgruppens Hjørnestenpris

Ingen skip kan seile uten ror. Ingen fly kan lette uten vinger.
Ingen bygg kan stå uten hjørnesten.
Noen mennesker er som et ror på arbeidsplassen sin.
De viser vei og bidrar til at alle trekker i samme retning.
Noen mennesker er firmaets vinger.
Med sin entusiasme og pågangsmot skaper de oppdrift for arbeidskameratene.
Noen mennesker er en hjørnesten for bedriften de jobber i.
De bidrar til å skape en grunnstemning på arbeidsplassen som påvirker andre til å yte sitt beste.