GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Hittills största projekt för Kynningsrud Prefab

Skaraborgs-Sjukhus-Skovde-illustration

I projektet ingår två nya sjukhusbyggnader med sammanlagt ca 67 000 kvm byggyta. Det är en ökning på ungefär 35 procent jämfört med dagens ytor. Bakgrunden till satsningen är att sjukhuset sedan länge växt ur sina lokaler. Samtidigt vill man etablera ett modernt akutsjukhus där det finns utrymme för att ta in både medicinsk och teknisk utveckling.

– Västfastigheter och Byggdialog har gett oss ansvaret för att leverera en optimerad och kostnadseffektiv helhetslösning, och Kynningsrud Prefab har medverkat i projekteringen. Det är framsynt av byggherren Västfastigheter och generalentreprenören Byggdialog att se stommarna som en av projektets nyckelentreprenader, berättar Carl-Johan Appelberg.

I framkant gällande miljö och energibesparing

Kynningsrud Prefab ligger i framkant när det gäller miljöaspekterna. Företaget använder sedan länge helkrossad ballast istället för naturgrus för att inte utarma ekosystemets naturliga vattenrening. I tillverkningsprocessen ingår fullständig återvinning av slamvatten, spillbetong och restbetong. Ytterligare en stark miljöfördel är att betongstommar lagrar värme. Lagringsförmågan bidrar markant till att kapa de mycket dyra topparna i energiförbrukningen under kalla vinterdagar.

Marknadschef-Carl-Johan Appelberg
Carl-Johan Appelberg
– På det viset medverkar vår lösning till att sjukhuset kan leva upp till mycket högt ställda mål ifråga om energianvändning. Att byggherre och generalentreprenör så tydligt och allt oftare vill ta vara på vår heltäckande prefabkompetens är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Carl-Johan Appelberg.

Utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde är ett partneringprojekt, där byggherre, brukare, leverantörer och entreprenörer har ett öppet och nära samarbete i en gemensam organisation. Bygget beräknas vara helt färdigt 2023.

– För Kynningsrud Prefab är Skaraborgs Sjukhus Skövde det enskilt största kontrakt som erhållits i Sverige och Norge. Att få en order på ett av de största prefabprojekten i Sverige är vi mycket nöjda över, säger VD Nicklas Jarl på Kynningsrud Prefab AB.