GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Historisk stor jobb for Kynningsrud Fundamentering i Trondheim

Kynningsrud fundamenterer for ny ringvei på sjøsiden i Trondheim, Skansenløpet.

Kynningsrud Fundamentering har i disse dager fått et av de største prosjektene innenfor Kynningsrudgruppen noen sinne. I Trondheim bygger Statens vegvesen om veinettet for å avlaste trafikken gjennom byen. I denne forbindelsen skal Fundamentering utføre nødvendige grunnarbeider for tunnel under Møllenberg.

Kynningsrud Fundamentering skal utføre spunting, rørspunting og avstivning for løsmassetunnelen under Møllenberg i Trondheim i underrentreprise for NCC Construction, som har fått i oppdrag av Statens Vegvesen å bygge betongtunnelen gjennom løsmassene.Løsmassetunnelen er betegnet som Norges mest utfordende byggegrop, med store mengder av kvikkleire over fjell. Tunnelen er ca 300 m lang, og vi skal ramme/bore to parallelle vegger helt inn til der hvor påhugget for fjelltunnelen starter. Byggegropens dybde vil bli opp til 25 m. Tilbudsummen er ca 130 mill NOK eks mva.

Se video fra anleggsområdet. Kynningsrud Fundamentering borer i «pudding».

Faktaopplysninger:
Fra april 2010 og ut desember samme år skal vi

  • levere og ramme ca 11.500 m2 spunt med spuntlengder opp til 26 m
  • bore ca 5.900 m2 rørspunt med snittlengde på 20 m (rørspunten skal vi testbore i midten av januar for å bekrefte at metoden er anvendbar)
  • montere ca 1.600 lm doble HEB 450 puter
  • montere ca 4.000 lm rørstivere med dimensjoner fra Ø711 til Ø 914mm og lengder fra 23 til 26 m

Les mer om prosjektet hos Statens Vegvesen.