GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Helsefremmende lederskap grunnleggende for god HMS

HMS-lederne i Kynningsrudgruppen hadde invitert både ledere, verneombud og samarbeidspartnere for å behandle det viktige temaet denne dagen.  I Kynningsrud sier vi «Først HMS», og det årlige HMS-seminaret er en viktig del av arbeidet for å fremme helse, miljø og sikkerhet.

Hvordan gjennomføre synlig og tydelig sikkerhetslederskap?

Dag Andresen, konserndirektør i Veidekke Entreprenør poengterte at alle må «Vri om bryter’n», for å oppnå at HMS er en naturlig del av arbeidsdagen og fritiden. Den enkelte leders og medarbeiders holdning og adferd 24 timer pr. dag 7 dager i uken er grunnleggende for å skape en god HMS-kultur.

Større nærvær og mindre sykefravær

NAVs IA-rådgiver, Karianne Nyheim Stray, formidlet at jobben er en viktig helsekilde for alle ansatte, siden man tilbringer store deler av livet på jobben. Det må stilles krav som den enkelte arbeidstaker mestrer, og det er viktig med sosial støtte fra kollegaer og særlige fra ledere. Helsefremmende lederskap gir større nærvær og mindre sykefravær på jobben.

«Ditt lederansvar å fremme trivsel, motivasjon og mestring»

Utviklingskonsulent Peter Wallén hadde i sitt innlegg fokus på lederens rolle overfor mennesker på ulike stadier i livet. Ledere bør ikke bruke ressurser på å endre ting som fungerer. Problemer løses ved samtaler om hvordan man ønsker at ting skal være, og deretter finner løsningen for å komme dit.