GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Håper på utbygging av Svinesundparken

– Mange trekker i samme retning nå, og det er stor positivitet rundt prosjektet som kan gi en del arbeidsplasser, sier Per Puck, som er leder for Fredriksten Utvikling. Han har jobbet i mange år for å få til en virksomhet på tomta.

Nå må lokale politikere og næringsdrivende dra i samme retning for å ro i land en avtale.

Les mer om saken på Halden Arbeiderblads nettsider.