GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Halden Arbeiderblad til Halden Brygge

Foto: Hans Petter Kjøge og Reidun Christiansen i HA er fornøyde med flyttingen. Her med Pål Kynningsrud.

For tre år siden solgte Halden Arbeiderblad bygget på torget til Kynningsrud og flyttet til flotte lokaler på Langbrygga, et steinkast unna. Nå flytter lokalavisen tilbake til sitt opprinnelige bygg og blir å finne i 2. etasje på Halden Brygge.

Alle parter er meget fornøyde med at Halden Arbeiderblad flytter inn på Halden Brygge.

– Vi liker å være der det skjer, og det er jo masse aktivitet rundt Torget om dagen, sier ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge, som synes at den tidligere avisgården er blitt veldig fin etter omgjøringen.

Avisen omorganiseres og antall ansatte minker. Derfor ønsker avisen mindre lokaler enn tidligere.

Også Pål Kynningsrud i Kynningsrud Eiendom er veldig fornøyd med avtalen.

– Vi ønsker å ha mediebransjen her, samtidig som vi liker at det er aktivitet i bygningen hele døgnet. Slik sett er HA en fin leietaker som passer for oss, sier han.

Se også artikkel om saken på Halden Arbeiderblads nettsider.