GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Håldäck med återvunnen betong ger miljövinst

Kynningsrud Prefab har under ett par veckors tid låtit tre studenter från Högskolan i Borås göra en jämförelse mellan håldäck som produceras med återvunnen betong mot håldäck som istället enbart produceras med stenkross som ballast. Studien visade tydligt att håldäck med återvunnen betong är en klar miljövinst för företaget.

Studenterna Madumita Sadagopan, Nelly Khmilkovska och Samaneh Fazelinejad har läst en kurs på masternivå som handlar om livscykelanalyser där Kynningsrud Prefab var med som projektföretag. De unga damerna hade tidigare studerat ingenjörskonst och blev därför mycket intresserade av att få göra sitt projekt på Kynningsrud. Efter ett uppstartsmöte hade företaget tillsammans med studenterna kommit fram till ett användbart projekt, en jämförelse mellan håldäck med och utan återvunnen betong skulle göras där resultatet skulle presenteras med hänsyn till i huvudsak koldioxidutsläpp.

Studien visat att trots transporten till och från krossningsanläggningen gör Kynningsrud Prefab en miljövinst i att återvinna betongen tillbaka in i produktionen istället för att lägga betongen på deponi eller framställa ny ballast, alltså belastas miljön mindre ur ett koldioxidutsläppsperspektiv genom återvinningen av betong. Denna kunskap kan användas i marknadsföring av produkterna och det finns ytterligare ett incitament till att öka inblandningen av återvunnen betong i produkterna.