GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Grundläggning uppgraderar Oslo centrum

Byggets sentrale plassering i Oslo Sentrum og nærheten til Norges og Oslos viktigste nasjonale og lokale institusjoner gjør det 10 etasjer høye kontorbygget til et attraktivt sted å jobbe. For oss i Kynningsrud Fundamentering har det vært utfordrende å utføre spunt- og pelejobben på en trang byggeplass midt i sentrum, men vi har tatt utfordringene på strak arm. 6000 timmar uten personskader eller alvorlige hendelser.

Viktig logistikk
Arbeidene startet opp i sommer med RTG spuntmaskinen og spunting for deretter også å omfatte puter, avstiving med gule Groundforce rørstivere og stålkjerner etter hvert som arbeidene skred frem utover høsten og vinteren. Siden tomta har sine helt klare begrensninger når det gjelder plass, så har nok den største utfordringen vært logistikken. For å klare å gjennomføre prosjektet har det vært essensielt å ta inn akkurat riktig mengde materialer og utstyr til enhver tid, for at ingen ting skulle ligge i veien for arbeidene. Samme utfordringene har vi hatt nå i sluttfasen ved demontering og bortkjøring av utstyret igjen.

Flott samarbeid med «gjengen til Olav og Kjell-Kåre»
Formannen på prosjektet, Geir Ove Flåten er fornøyd med prosjektets forløp, til tross for disse utfordringene.

Anleggsleder Geir Ove Flåten
Formann Geir Ove Flåten er fornøyd.

– Det har i grunnen fungert bra her. Det har «fløte» bra stort sett hele tiden, sier han med et smil.
– I tillegg har «gjengen til Olav og Kjell-Kåre» i Veidekke vært suverene å jobbe sammen med, skryter han.

I skrivende stund står det demontering og kapping av spunt igjen på planene, og planene sier at dette skal være ferdig omtrent midt i januar 2020.