GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

God planlegging reduserer risiko

Elementmontasje innebærer å «stable elementer fra bakken og oppover», og et betydelig omfang av arbeid i høyden er ikke til å unngå.

God planlegging reduserer omfanget av arbeid i høyden

I Prefab har vi lenge jobbet med risikovurderinger av denne type arbeid. Ett av resultatene av analysen, er at vi ser at det er mulig å redusere antall arbeidsmoment i høyden. Det handler om riktig valg av løsninger, og det å gjøre tingene i en optimal rekkefølge.

Ved å tenke annerledes kan vi eliminere risikofylt arbeid i høydene – eksempelvis ved gjøre følgende på bakken før elementet monteres:
* Montere rekkverk (der det er mulig og hensiktsmessig)
* Forberede elementet med innfestingspunkter for personlig fallsikring
* Feste stag (ved krevende veggmontasje)
* Sette endeforskalinger på hulldekk

Erstatter stige med andre arbeidsplattformer

Også Arbeidstilsynet retter fokuset mot arbeid i høyden, med spesielt fokus på bruk av stiger, som fører til mange ulykker i elementbransjen. Stigebruk er noe vi ikke kommer helt unna, selv om vi i Kynningsrud foretrekker å benytte andre typer arbeidsplattformer. Spesielt i sjakter, og på små flater, er stigen vanskelig å komme utenom. Da er det viktig å ha vurdert andre alternativer først, og sørge for at arbeidet fra stige er planlagt og vurdert som sikkert. Slik risikovurdering skal dokumenteres.

– Vi kan ikke påstå at vi er i mål ennå, men i Divisjon Prefab har vi kommet et langt skritt videre, kommenterer HMS-divisjonsleder Heine Lien.