GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamentering starter web-basert sikkerhetskurs

Kurset, som er utviklet av Veidekke, tar ca. en time og tar bl.a. for seg hva risikoanalyser, vernerunder og sikker-jobb-analyse (SJA) innebærer.
Bestått kurs innebærer at man kan jobbe for oss på våre prosjekter. Man får utdelt et kursbevis og et klistremerke til å sette på hjelmen.
Vi har målsetning om at kurset skal være fullført for alle innen utgangen av juni.