GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamentering på Christiania spigerverktomt i Oslo

Kynningsrud Fundamentering er i sluttspurten med fundamentering for nytt nærings- og boligbygg på spigerverktomten i Nydalen i Oslo.
Arbeidet Kynningsrud Fundamentering utfører for Vedal entreprenør er boring og montering av ca 8.000 meter stålkjernepeler.

Oppdraget har vært krevende blant annet pga. de geotekniske forholdene som har medført en feltvis utførelse av arbeidene på syv ulike områder i byggetomten.

Arbeidene på det tidligere Christiania spigerverktomt vil være avsluttet i løpet av september.