GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamentering jobber videre i Bjørvika, Oslo

Hver og en stiver – Ø1200 – er utstyrt med en innebygd hydraulisk jekk, med slaglengde opp til 1,3 m. Lengdene mellom 24 m – 27 m og vekt opp til 17 tonn pr. stk. Disse skal alle forspennes til ca. 2.000 kN. Annenhver stiver har innebygd lastcelle, som konstant forteller en WEB-side om trykk og temperatur pr. side. Dette overføres via mobilnettet, og gir også varslinger til angitte personer når trykket kommer over/under angitte grenseverdier.

Når arbeidet med avstivning er ferdig til ca. 50 %, vil vi starte opp med fundamenteringsarbeider i form av stålkjerner opp til dia. Ø200 og borede stålrørspeler i dia. opp til Ø711. Dette arbeidet vil utføres under en rekke av stivere, med frihøyde 6,9 m. Våre kontraktsarbeider skal være avsluttet rundt februar 7. mars 2014. Kontraktssum på disse to kontraktene er ca. 30 millioner kroner.