GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamentering i trang Oslo-gate

Kontrakten omfatter ca 3 700 kvm spunt,1 700 m stag, 2 500 m stålkjernepeler og 10 000 meter energibrønner. Verdien er til sammen på ca. 18 millioner kroner.

Jobben fremstår som forholdsvis komplisert da arbeidene skal foregå helt inntil eksisterende bygg på alle sider. Disse byggene skal være i full drift og inneholder blant annet sykehus og et av NHOs konferansesenter. Det stilles høye krav til støy.

Det stilles i tillegg høye krav til rystelser, da ærverdige Colloseum kino ligger i tilknytning til prosjektet.
Arbeidene våre starter opp 1. februar og skal ferdigstilles 1. juli.