GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Grundläggning för nytt bostadsområde i Trondheim

Boligområdet er planlagt i tre byggetrinn, og to blokker skal bygges i hvert trinn.

Det første trinnet er i gang nå. Blokkene, som hver skal være på fem etasjer pluss garasjeanlegg i kjelleren, antas å være klare for innflytting høsten 2014.

Grunnen der blokkene skal stå består stort sett av kvikkleire og fjell. Kynningsrud Fundamentering er nylig ferdig med spuntingen, og nå gjenstår montering av puter og boring av stag, i tillegg til betongpeling.

Totalt har kontrakten en verdi på 6,6 millioner kroner for Kynningsrud Fundamentering.