GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamentering for Halden Brygge i full gang

 

Totalt skal det peles 90 stk P270 friksjonspeler for bygget, dvs. at det totalt blir ca 2 500 m med peler.

Lengdene på pelene varierer mellom 30 – 37 meter. Dette skal sikre grunnen for det store, nye bygget som skal stå ferdig i 2013.

Se mer informasjon om næringsbygget Halden Brygge her.