GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamenterer for tre boligblokker

Kvartal 33 består av tre boligblokker med til sammen 117 elegante leiligheter. Kynningsrud Fundamentering AS har fått i oppdrag å spunte for byggegroppen med 2 700 kvm spunt samt sette til sammen 13 000 meter betongpeler.

Arbeidene starter i august og ferdigstilles høsten 2015.