GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fullstendig avsperring av råbygg – økt sikkerhet og effektivitet

På nesten alle prosjekter praktiserer vi at bygget sperres av helt ned til kjelleren i den delen av bygget vi monterer – uavhengig av antall etasjer. Dette er først og fremst et tiltak for å øke sikkerheten dersom noe skulle inntreffe, men det er også mange andre fordeler som taler for en slik praksis.

HMS-leder i Divisjon Prefab, Heine Lien, ble invitert til Betongindustridagene på Gardermoen i uke 5 for å fortelle bransjen om Kynningsrud Prefabs erfaringer.

Fraråder «to-etasjers-regelen»

Tradisjonelt har bransjen akseptert at andre fag slippes inn i bygget så snart det har vært etablert to støpte dekker mellom montasjeområdet og der andre fag gis tilgang. På bakgrunn av gransking av bransjeulykker har SINTEF i sterke ordelag frarådet denne såkalte «to-etasjers-regelen» som mange fortsatt forholder seg til. SINTEF har vært svært tydelig med sin anbefaling om at alle underliggende etasjer bør sperres av når elementmontasje pågår. Dette har Kynningsrud Prefab tatt alvorlig. Det foreligger dessverre ikke et slikt myndighetskrav.

Alle underliggende etasjer må sperres av

Når mange bestillere og montasjefirmaer fortsatt forholder seg til «to-etasjers-regelen», så er dette trolig på bakgrunn av «gammel vane», og ikke dokumenterte statiske beregninger av kreftene som oppstår i en eventuell ulykkessituasjon. SINTEFs syn på saken er at underliggende dekker sannsynligvis ikke er dimensjonert til å kunne motstå kreftene, og at risikoen for ras til kjellernivå i en ulykkessituasjon ikke kan neglisjeres. «Sikkerheten først» taler derfor for at alle underliggende etasjer bør sperres av når montasje pågår. Kynningsrud Prefab erfarer at stadig flere av de store hovedentreprenørene nå har endret sin praksis – og gir oss hele råbygget alene når vi monterer.

– Dette har gunstige innvirkninger både på logistikk og drift for oss som montasjefirma, for våre bestillere, og for andre entreprenører som skal inn i bygget etter oss, fortalte HMS-leder Heine Lien med stort engasjement i sitt innlegg på Betongindustridagene.

Representanter fra Arbeidstilsynet, HMS-sjefer fra de store byggentreprenørene, bransjekollegaer og andre fikk ta del i våre erfaringer.

– Selv om myndighetskravet fortsatt ser ut til å utebli, oppfatter jeg at målsettingen om at prefabmontøren skal ha alle underliggende etasjer for seg selv gjennom hele montasjen synes å være felles. For å få til dette på alle prosjekt, for alle i bransjen, så kreves en felles innsats, sier Heine Lien engasjert.

Best for alle involverte

Man har lett for å tro at en slik praksis vil gi lengre total byggetid, som følge av at det innebærer at snekkere, elektrikere, brannisolatører og andre får tilgang til råbygget på et senere tidspunkt. Vi, og våre bestillere, har imidlertid erfart at praksisen gir så store fordeler med tanke på entreprenørenes effektivitet og logistikk, at man erfaringsmessig tar igjen «det tapte» av en senere oppstart. Man kan høste store fordeler av å kunne starte tettingen av bygget «fra taket og ned», samt ved å kunne gi fagene store arealer som tilrettelegger for «ett fag i hver sone». Dette gir alle effektiv produksjon, gode riggforhold og færre konfliktområder.

Budskapet ble godt mottatt av forsamlingen, og målsettingen er å ta dette med seg helt inn i forhandlingene med byggherrene.