GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Frisk satsing for Fundamentering på Møllenberg i Trondheim

Da Møllenberg-prosjektet ble kontrahert var prosjektet det største Kynningsrudgruppen har hatt. Kynningsrud Fundamentering satser friskt og fant gode løsninger for å gjennomføre dette innovative prosjektet. Helt tette og stive vegger av stålrør bygges for å holde mot kvikkleiren i grunnen, slik at massene holdes på plass når byggegropen graves ut.

Nå er det gått ca tre måneder siden jobben med dette innovative prosjektet startet. Starten var krevende både i forhold til at det benyttes nytt utstyr og at det er ny metode for gjennomføringen. De  mest krevende oppgavene på prosjektet var i begynnelsen, siden området vi jobbet i var det dypeste partiet. Før det kan sprenges til tunnel under byen må kvikkleiregrunnen sikres for utglidning.
Kynningsrud Fundamentering setter opp tette og stive vegger av stålrør, som skal sørge for at kvikkleiremassene ikke raser ut når utgravingen til tunnelen starter.

350 store rør skal settes før jul

Det er til nå satt 115 av 350 rør, og Kynningsrud Fundamentering har som mål å kunne sette fem-seks spuntrør om dagen i snitt frem til jul. Da skal spuntveggen stå ferdig. Vi støter fremdeles på utfordringer som er relatert til metode, men dette løses på strak arm av dyktige medarbeidere i Kynningsrud Fundamentering AS. Møllenberg-prosjektet er et ledd i et delprosjekt av utbyggingen av avlastningsveien gjennom Trondheim. Hele veiprosjektet skal stå ferdig til sommerferien 2013