GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Framtiden är redan här

– Jag upplever att intresset från marknaden har varit bra, många är nyfikna på
vilka möjligheter som finns med materialet betong, säger Carl-Johan Appelberg,
marknadschef på Kynningsrud Prefab AB.

Kynningsrud Prefab ville med denna kundträff sprida budskapet ”Framtiden är
redan här”, med dessa visionära ord avses främst följande nyheter.

Den nya vertikala sliproboten som är i full drift med ett stort sjukhusprojekt i
Göteborg förevisades. Det är en imponerande maskin som erbjuder en fantastiskt finpolerad betongyta. Roboten klarar även av att fräsa mönster samt utföra spår av olika slag i betongytan.

– Dessa möjligheter är helt unika på marknaden i Sverige och bör sannolikt vara
en mycket stor nyhet för såväl byggherrar som arkitekter. Numera kan man alltså
sätta sin unika prägel på byggnaden till en ekonomiskt försvarbar kostnad, säger
Carl-Johan.

Kynningsrud Prefab har även tagit fram en helt ny typ av bjälklagselement för
Massivbjälklag samt att man även introducerat 500 mm höga håldäckselement, HD/F 120/50, på marknaden.

En riktig lyckad dag med information och fabriksvisning!