GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fokus på vernerunder hos Kynningsrud Kran

Som et ledd i HMS-satsingen foretar verneombudet vernerunder på steder hvor mobilkraner er i arbeid. Hans Pedersen er hovedverneombud i Kynningsrud Kran AS og har som oppgave å reise rundt til arbeidsplassene på vernerunde.

Det er mange potensielle farer på byggeplasser. Verneombudet holder arbeidsplasser under oppsyn og sjekker at alt er i orden.
Hovedverneombud Hans Pedersen er til daglig mobilkranfører selv, men har i dag tatt på den grønne hjelmen i sin rolle som hovedverneombud. Turen går til tre forskjellige byggeplasser i Osloområdet og til sammen seks vernerunder utføres. På Klemetsrud ligger forbrenningsanlegget Reo, hvor fire av våre mobilkraner er i jobb. Kranførerne setter stor pris på at Hans kommer innom og sjekker forholdene.
– Sikkerheten er godt ivaretatt på anlegget og jeg tas godt imot når jeg forteller at jeg skal ha verneombud på kranene våre. Her fungerer ting som de skal, forteller Pedersen.