GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fokus på fallsikring i Prefab

Fallsikringskurset ble gjennomført i løpet av to dager, der våre montører ble inndelt i hver sin gruppe. For å gjøre øvelsen «Redning etter fall i fallsikringssele» mest mulig realistisk, valgte vi å holde kursene ute på to av våre byggeplasser. Vi inviterte også med kursdeltakere fra hovedentreprenøren.

De fleste av kursdeltakerne har hatt lignende kurs tidligere, men det er som kjent viktig å gjenoppfriske kunnskaper ved å repetere. I tillegg er det også på dette området nye problemstillinger som dukker opp, og utstyr forbedres og videreutvikles.

Kursene ble særdeles vellykket, og mye av årsaken til dette er at kursholder har god kunnskap om elementbransjen, i tillegg til at han på forhånd var godt innsatt i våre rutiner for fallsikring og arbeid i høyden. Slike bedriftsinterne kurs gir gode innspill til hva man kan gjøre for å forbedre rutiner og arbeidsmetoder og informasjon om hvilket utstyr som er å foretrekke i våre arbeidsprosesser.

«Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert».