GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fallsäkring och fallräddning på Kynningsrud Prefab

Ute på byggarbetsplatserna arbetar våra montörer i ett tight team och det är viktigt för allas säkerhet att den enskilde montören vet hur viktigt det är att säkra sig själv och andra. Som montör arbetar man under ständig förändring och att inte tumma på säkerheten är A och O för att samtliga arbetstagare ska komma säkert hem.

Under kursen rustades deltagarna även för det som inte får hända, att en kollega faller över kanten på en byggnad. I en sådan situation är det viktigt för teamet att veta hur man organiserar upp sig, behåller lugnet och gör det man tränats att göra för att rädda den som hänger i linan.
Deltagarna klarade kursen med bravur och fick, bland annat, genom mycket praktik känna på känslan att hänga i personlig fallskyddsutrustning samt blev säkra i hur de går till väga om olyckan är framme.