GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Examensarbete «Kostnadsbesparing och förbättrad produkt»

University West Trollhättan hade i uppdrag att genomföra ett examensarbete på Kynningsrud Prefab och tillbringade en hel del tid på företaget med att mäta och räkna på både materialkostnader och produktkapacitet.

Kostnadsbesparing och förbättrad produkt

Uppgiften har varit att minska vikten på en av Prefabs mest tillverkade produkter HD 320, och på så vis kunna göra en betydande kostnadsbesparing under ett års produktion.
Detta lyckades killarna med mycket bra och genom att kalkylera på något större hål i bjälklaget vann man inte bara materialkostnader utan även en viss ökad kapacitet i plattan.
Även miljöaspekten blev det vinster i då man lyckades räkna in fler plattor per lass och därmed minskade transporter.

Nu återstår det för Prefab AB att värdera detta arbete och förhoppningsvis kunna implementera i verklig produktion.