GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

En epok går i graven på Kasens industriområde

Kynningsrud Prefab AB ger nytt liv åt en gammal epok då bland annat Uddevallavarvets uttjänta utrustning plockas ner och lokalerna inreds för nya tider.

Kynningsrud Prefab har under semesteruppehållet genomfört en mängd olika aktiviteter i den investeringsplan som sedan en tid tillbaks varit högaktuell.
Fabrikens betongstation har fått färdigställt sitt transportsystem för inkommande ballastmaterial och nya silos har monterats upp i hallarna.
Gamla uttjänta traverser som använts vid Uddevallavarvets båttillverkning har precis plockats ner och gör nu plats för nya, mindre och för elementproduktionen effektivare traverser.
Det är med vemod vi nu ser den gamla varvsepokens sista minnesmonument försvinna, men gläds samtidigt åt att vi för vidare traditionen om en blomstrande verksamhet!
Uddevallas betongfabrik kommer att fortsätta leverera kvalitetsprodukter långt in i framtiden.