GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Effektiviserad lagerhantering på Kynningsrud Prefab AB

För att effektivisera lagerhanteringen på Kynningsrud Prefab AB, har det nu investerats i en ny lagergård med två traverser som vardera klarar att lyfta betongelement på upp till 40 ton.

3500 kvadratmeter lageryta har numera färdigställts på området utanför fabriken. För att underlätta all logistik beträffande lagring och lastning av företagets produkter.

Pelarna till traversbanan började monteras den 18 februari och färdigställdes med att lyfta på plats två stora traverser den 14 april. Vissa justeringar kommer fortfarande att göras innan traversbanan tas i bruk.

Hela projektet har varit ett samarbete mellan Kynningsrud Prefab AB och Kynningsrud Prefab AS. Betongpelarna har tillverkats i Uddevallafabriken och stålbalkarna i Fredrikstad. Alla lyft har Kynningsrud Kran stått för.