GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fabriken i Uddevalla dubblar produktionskapaciteten

Produktionen är nu igång igen efter semestern. Det är speciellt intressant vi parallellt med full produktion i alla avdelningar går igång med tre nya investeringar som pågått under våren. Nu pågår finjustering av produktionen i en toppmoden anläggning.

Effektivare tillverkning av slipade fasader

Det startas också upp en nya anläggning för tillverkning av slipade fasader.
– Detta är en mycket spännande del av Kynningsruds utveckling till en komplett leverantör på Prefab-marknaden, säger fabrikschef Peter Andersson.

Maskinen kan inte bara slipa och polera utan och också fräsa, borsta och hamra in olika typer av mönster i betongen. Uppstarten har gått helt enligt planerna och elementen till vårt första stora projekt med denna produkt, Angereds Närsjukhus, slipas i detta nu med ett mycket bra resultat.

Utökar också lagerkapaciteten

För att klara den ständigt ökande mängden av produkter har även lagergården utökats med 3000 kvm. Denna investering tas i bruk under nästa vecka och kommer att undrelätta lagerhanteringen, som varit en av våra flaskhalsar den senaste perioden.