GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bygger två nya anläggningar för 24Storage!

24Storage - lagerbyggnad

Kynningsrud Bygg har fått förtroendet att bygga ytterligare två nya anläggningar åt 24Storage, en i Västerås och en i Mölndal.

24Storage äger, förvaltar och hyr ut lager till företag och privatpersoner.

Totalt fyra anläggningar för 24Storage

Anläggningarna i Västerås och Mölndal är tillsammans på ca 10.000 kvadratmeter, fördelade på flera plan. Båda projekten utförs som totalentreprenader, och den totala entreprenadsumman för båda projekten är på över 60 miljoner kronor.

Projektstart är i slutet av november 2020 med färdigställande till midsommar 2021.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett bra samarbete med 24Storage.


Du kan läsa mer om våra tidigare byggprojekt här.