GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bry deg – si ifra!

Vi skal alltid si ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre risiko. Uka var full av aktiviteter med egne temaer hver dag. Målsettingen var (og er) å få lavere terskel for å si ifra.

KICK OFF mandag morgen

Mandag kl. 07.00 hadde alle medarbeiderne Kick off på byggeplassene. Alle hadde samme program med film, diskusjon og andre aktiviteter. Konkurranse «Det beste si-ifra-ord» ble introdusert.

Ulike temaer hver dag

Med HMS handlingsplan som grunnlag var praktisering av sikkerhetsavstand, ytre miljø og innleid arbeidskraft temaer som ble tatt opp denne uka. Tilnærmingen til disse emnene var også her gjennom virkemidlet «Bry deg-si ifra». SMS med informasjon om HMS-uka ble sendt alle medarbeidere hver dag.

Folksomt på byggeplassene

Møter i administrasjonen fikk vente. Lederne reiste ut til alle de nærmere 20 prosjektene som var i drift – gjerne med ei kake i bakhånda. Vernerundeskjemaet ble erstattet med et besøksskjema som fokuserte på den gode samtalen, og at det er viktig å ha lav terskel for å si i fra både når det gjelder akutte farer og mindre farer.

HMS-uka er kommet for å bli

HMS-uka har vist seg å være et sentralt virkemiddel for å oppnå vårt overordnede HMS-mål: Medarbeiderne skal ha det gøy på jobben og komme frisk hjem fra jobben hver dag.