GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bro på plats i Karlstad med Kynningsrud Kran

I Karlstad lyfte Kynningsrud Kran en vacker bro på plats med vår 500-tonnare. Kynningsrud Kran fick i våras i uppdrag av ett polskt företag att montera en gång- och cykelbro över Pråmkanalen i centrala Karlstad.

Vår 500-tonnare användes vid lyftet av bron som var 38 meter lång och hade en vikt på nästan 39 ton. Våra kranförare Heine Hovland och Peter Jäderström hade fått noggranna instruktioner om hur lyftet skulle gå tillväga. De fick inte vidröra träd eller annan växtlighet i området med sin utrustning på grund av skaderisk på vegetationen. Bron lyftes försiktigt över trädtopparna för att sedan vridas till sin rätta position nere vid kanalen och allt gick bra och som planerat.

Smäcker stålkonstruktion i parken
Från början var det meningen att bron skulle varit helt rak men de boende i området hade åsikter om detta, vilket antagligen ledde till det fina och lite speciella utseendet som den till slut fick. Bron är specialdesignad och dess välvda utformning är ett vackert inslag i Badhusparken vid Pråmkanalen. Mycket folk hade tagit sig dit för att se det uppmärksammade bromontaget och även lokal tv och tidning var på plats.