GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bj. Kynningsrud AS flytter til Halden

Flyttingen omfatter ikke datterselskapene Kynningsrud Kran og Kynningsrud Prefab.
For konsernets kunder og leverandører vil flyttingen derfor ikke ha noen betydning.

Flyttingen omfatter fem ansatte – styreleder Harald Kynningsrud, daglig leder Rino Humlekjær i Bj. Kynningsrud AS,  daglig leder Pål Kynningsrud i Kynningsrud Eiendomsutvikling AS og to øvrige medarbeidere.

Konsernet, som driver virksomhet innen mobilkraner og betongelementer, vil i 2006 omsette for ca. 400 millioner kroner  og representerer nærmere 300 medarbeidere i Norge og Sverige. Konsernet har de siste årene hatt en sterk utvikling, som har ført til at kontorlokalene og parkeringsarealene på Rolvsøy har blitt for små. For å få plass til ytterligere utvidelser er det naturlig at morselskapet flytter ut til fordel for Kran og Prefab.
Konsernets hovedkontor for Norge og Sverige vil derfor fra 1. august ha adresse Knivsøveien 16 på Sørlifeltet i Halden.

Styreleder i selskapene i Kynningsrudkonsernet, Harald Kynningsrud, uttaler:
«Med lokalisering i Halden er vi mer sentrale i forhold til selskapets virksomheter i Norge og Sverige.»

Divisjon Kran, som har avdelinger fra Oslo i nord til Malmø i syd, er en av Skandinavias ledende aktører innen løft og flytting
av konstruksjoner. Kynningsrud Kran befestet sin stilling i 2005 ved å øke omsetningen i Norge og Sverige med over 30 %.

Divisjon Prefab er lokalisert i Uddevalla og Fredrikstad. Betongelementer og stål-konstruksjoner er fremtidens byggemetode
og divisjon Prefab går inn i 2006 med rekordhøy ordrereserve.
Størst er leveransen til Nye Fredrikstad stadion på ca. 45 millioner kroner.

Kynningsrud Fundamentering AS er et selskap i Kynningsrudgruppen og omfattes ikke av konsernet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Harald Kynningsrud — mobil 900 57 570 eller harald.kynningsrud@kynningsrud.no.
For ytterligere informasjon, se www.kynningsrud.no.

Harald Kynningsrud