GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Betongentreprenad till Stora Enso i Skoghall

Skoghalls Bruk, som ingår i Stora Ensokoncernen, satsar närmare 850 miljoner i projektet “Wood 2012” och bygger bland annat et nytt och modernt renseri för timmerstockar. Kynningsrud Prefab levererar betongentreprenaden.

Skoghalls Bruk, som ingår i Stora Ensokoncernen, satsar närmare 850 miljoner i projektet “Wood 2012”. Målet är att effektivisera och utveckla produktionen, vilket görs genom att bland annat bygga ett nytt och modernt renseri för timmerstockar. Stommen till anläggningen levereras och monteras av Kynningsrud Prefab.

Kartongprodukter
Skoghalls Bruk tillverkar kartongprodukter främst för livsmedelsförpackningar. Drygt 700 000 ton kartong lämnar anläggningen varje år.
Kynningsrud Prefabs åtagande i projektet omfattar förutom renseriet ytterligare ett antal olika byggnader; bl. a en manöverbyggnad och ett sållhus.

Kynningsrud Prefabs del i byggprojektet har precis påbörjats och beräknas pågå till och med mars 2012.
Kontraktssumman för betongentreprenaden uppgår till ca 38 miljoner kronor.