GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bedriftsidrettslaget ”i skuddet”

Bedriftsidrettslaget i Kynningsrud har for tiden mange jern i ilden. Seneste tilfang er at Kynningsrud deltar i serien for bedriftsfotball. Til nå har man unngått skader, og tiltaket har utelukkende hatt en positiv innvirkning på helse og trivsel.
Laget er per i dag ubeseiret, og de 17 spillerne har nå begynt å snakke om opprykk.

Kynningsrudgruppen har egenhelse på dagsordenen, og gjennomfører for tiden en frivillig helse- og kondisjonstest av alle ansatte. Bedriften sponser selvsagt bedriftsidrettslaget, i tillegg til at det gis økonomisk støtte til ansatte som aktivt trener på fritiden.

Fysikken til våre fotballspillere er merkbart blitt bedre av tirsdagstreningene gjennom vinteren. Det var først da pusten gradvis ble bedre og pasningene mer ”kontante”, at guttene fant ut at de ville spille bedriftsfotball. Skepsisen var stor til å begynne med, men dette er utvilsomt et positiv HMS-tiltak.

Bedriftsidrettslaget har også andre aktiviteter, blant annet bowling, luftgeværskyting, golf og sykling. Det gjøres en god jobb med helseforebyggende og trivselskapende aktiviteter.