Ann-Christin Folmer

4
jun

Åpning av Kynningsruds Haldenkontor

I slutten av mai feiret Kynningsrud åpningen av sitt nye kontor i Halden. Rundt 200 inviterte gjester feiret med. Det var en storslagen feiring i strålende solskinn. Åpningen ble feiret utendørs med underholdning av Henning Kvitnes og under ledelse av Ole Evenrud og Eva Kynningsrud Dobbing Avduking av monument Kynningsrudgruppen delte ut Hjørnestensprisen, som er en utmerkelse til personer som

Les mer

3
jun

Kynningsrud – kontinuerlig videreutvikling av HMS

Som et ledd i det sterke fokuset på HMS samler gruppen hvert år verneombud og ledere til HMS-seminar. Med utgangspunkt i at ”Vi kan alle lære av hverandre” fokuserte deltakerne på å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Kynningsruds formulerte HMS-verdier var basis for seminaret. For å skape god kultur innenfor HMS må vi dyrke våre verdier og det er

Les mer

25
mai

Kynningsrud Kran lyfte av spira från kyrka

Exakta beräkningar och noga förberedelser krävdes när Skallsjö kyrkas tornspira skulle lyftas av i början av maj. Kynningsrud Kran var med på plats. När man arbetar med kyrkor måste man gå varsamt fram. Det var något som våra duktiga kranförare Kjell Maxe och Andreas Dahlberg fick erfara, när de var med vid det spektakulära lyftet med deras 150 tons respektive

Les mer

19
mai

Helly Hansen-bygg leveres og monteres av Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab AS leverer og monterer stål- og betongelementer for Betongservice AS til Helly Hansens byggeprosjekt i Moss. – Posjektet Helly Hansen i Moss er ett bra prosjekt for Kynningsrud Prefab, forteller prosjektsjef Asle Ruud. Fremdriften har fungert bra og prosjektet nærmer seg nå slutten. Erik Messel, som har vært ansvarlig konstruktør, tilføyer at det har vært noen utfordringer med

Les mer

10
mai

Kynningsrud Kran flytter hus på 320 tonn

Morten Engh fra avdelingen på Vinterbro ledet prosjektet med å flytte et hus innenfor et område på en kilometer. Denne kilometeren brukte de to hele dager på! Huset som ble flyttet er et øvingslokale for brannvesenet, og det er et solid betonghus. Det var et krevende oppdrag, og utfordringene underveis var bratte bakker og krappe svinger, i tillegg til selve

Les mer

3
mai

ynningsrud Prefab AB har påbörjat investeringsarbetet

Kynningsrud Prefab AB har nu påbörjat investeringsarbete för 100 milj. kr. Fabriken skall förbättras och effektiviseras. Nu har äntligen arbetet med att förbättra och effektivisera fabrikens möjligheter och stora potential till att kunna dubbla sin produktion påbörjats. Nästan alla divisioner inom Kynningsrud koncernen är delaktiga i processerna då det både spontas, gjuts och lyfts samtidigt på fastighetsområdet. Större och bättre

Les mer

26
apr

Kynningsrud Fundamentering bygger eksklusive leiligheter i Sarpsborg

Kynningsrud Fundamentering har i disse dager startet arbeidet med peling for eksklusive leiligheter i Sarpsborg sentrum. Fritznerkvartalet har sentral beliggenhet ved sykehuskrysset i Sarpsborg. Borettslaget skal bestå av 32 leiligheter i byggetrinn 2. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sobbl og Betongbygg AS. Arbeidene er nå godt i gang og vi skal ramme ca. 2130m betongpeler i dimensjonene P230 (840m) og

Les mer

19
apr

Attraktionen Jättehjulet i Göteborg tar form med Kynningsrud Kran

Kynningsrud Kran är med i arbetet på Kanaltorget vid operan i Göteborg, där det just nu monteras ihop ett jättelikt, 60 meter högt pariserhjul. ”Hjulet” som det kallas, blir en 60 meter hög åkattraktion, försedd med 42 stycken inglasade gondoler som kommer att ta upp passagerare högt över taken för en fantastisk utsikt över Göteborg. Hade publik vid lyften Kynningsrud

Les mer

16
apr

Spesialtransport med Kynningsrud Krans nye tungtransporthenger

Første jobb med hengeren var frakt av en trafo fra Drammen via båt til Moss. Hengeren har en lengde på 24 meter og kan laste totalt 280 tonn. I Moss ble den kjørt internt på havneområdet og lastet om i en båt til Singapore. Trafoen veier 148 tonn. Prosjektleder for Kynningsrud Kran var Morten Engh, avdeling Oslo.

29
mar

Akkumulator transportert på plass med Kynningsrud Kran

Prosjektavdelingen i Kynningsrud Kran har flyttet og fått på plass en tank som veier 160 tonn. Tanken ble transportert fra produsenten på Vestlandet til kunden i Sarpsborg. Tanken er en akkumulator som skal inneholde høytrykk av damp. Veggene på tanken er 9 cm tykke, den er 17 meter lang og 5 m i diameter. Akkumulatoren kom sjøveien fra Møre og

Les mer