GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Attraktiv arbetsplats för kvinnor

– Kynningsrud Prefab ser det som oerhört värdefullt att på regelbunden basis vara ute och föreläsa på bland annat skolor, för att på så vis kunna påverka ett långsiktigt rekryteringsläge, säger personalchef Patrick Sundström.

Intressant arbetsplats för kvinnor

– Jag får väldigt många frågor från framförallt kvinnor som inte trodde att denna arbetsplats var något för dem.  Generellt har kanske människor i allmänhet i grunden en stereotyp bild av vad som är ett kvinnoyrke, uttrycker personalchefen.

– Tjejer som jag möter ute i skolor har ofta ingen aning om att den här typen av arbeten eller utbildningar kan vara intressant och passande för dem, berättar Patrick.

Fler kvinnor söker till byggbranschen

Traditionellt sett är kvinnor lågt representerade inom byggbranschen, men nu ser det ut som att trenden har vänt. Regelbundet söker numera duktiga tjejer till fabriken och då med ambitionen att arbeta i produktionsprocesserna.

Positivt för arbetsklimat

Bara den senaste månaden har fyra kvinnor börjat arbeta i produktionen. Företagets arbetsklimat har av den anledningen fått ett positivt uppsving. När arbetslag, blandats med unga, äldre, män och kvinnor, får gruppen en helt annan dynamik, vilket skapar förutsättningar för god HMS.