GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Årets julklapp ges till NSP Aid

Gåvan med ett värde av 500 000 kronor ges i ett splitteam mellan anställda i Kynningsrud-gruppen och företagen.


Chef för NSP Aid, Gunnar Hamnøy berätter om projekten som stödorganisationen har genomfört och håller på att förverkliga.

«Vårt första projekt var Faraja Childrens Home i Kenya. Från att vara ett litet barnhem för 10 flickor och 10 pojkar är detta nu ett hem för 53 barn. Många av barnen på barnhemmet klarar sig bra i skolan. Vi hoppas att det stöd och den hjälp vi erbjuder kan hjälpa dem att få ett jobb.

Vi har byggt två stora byggnader för barnen, två byggnader för tonåringar, pensionat, klassrum, kontorsbyggnader samt kök och matsalar. Det finns också en klinik byggd på fastigheten. Vi har renoverat skolan som barnen går på.

Barnbyar

Under de senaste åren har vi fått pengar från Kynningsrud för att bygga barnbyar i Kenya. Vi vill bygga fler mindre byar. De borde vara nära var barnen kommer från, så att de kan växa upp i områden där de känner till kulturen och språket. Under våren började vi bygga den första barnbyn, Malaika Villages Faraja, belägen i grannskapet till barnhemmet. Planen är att bygga nio 110 kvm bostadshus med åtta barn i varje hus. Varje hus bör ha en «mamma». Vi har byggt de tre första bostadshusen. Det fjärde huset som byggdes innehåller ett kök och matsal och har fått namnet «Kynningsrud». Innan vi bygger mer här kommer vi att sätta upp samma utanför Nairobi i ett område som heter Kisarin, 30 km från staden. Den vidare utvecklingen kommer att ske gradvis på båda platserna, efterhand vi får pengar. Vi behöver sponsorer.

NSP Aid skickar vårt uppriktiga tack för att du och dina företagare kan ge oss hopp och hjälp för så många barn som vi gör idag. «Glädjen är att vara till nytta» överförs också till barnen.

Vänliga hälsningar
Gunnar Hamnøy, NSP Aid »


Vi önskar alla god jul och allt gott för 2020!