GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Årets julegave til Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Fra overrekkelsen i Fredrikstad: F.v. HMS-leder i KYG Torkil Kynningsrud, Per Rikhard Høistad fra SKB Østfold og tillitsvalgte Emil Jensen og Kai Norsted.

Kynningsrudgruppen i Norge har i flere år valgt å gi en julegave til en veldedig organisasjon. De senere årene har gaven vært et spleiselag mellom ansatte bedriftene. I år gis gaven på 204.000 kroner til Støtteforeningen for Kreftsyke Barn.
Det er de lokale støtteforeningene i Østfold,Øst, Buskerud og Trøndelag i tillegg til sekretariatet som deler gaven.
Vi har valgt ut lokalforeninger på stedene hvor Kynningsrudgruppen er representert.
I Kynningsrudgruppen arrangeres det hvert år en juleavslutning for medarbeiderne med familier, og under dette arrrangementet overrekkes gaven.

Med dette ønsker Kynningsrudgruppen i Norge og Sverige

God Jul og et riktig godt nytt år!