GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Årets julegave gis NSP Aid

Kynningsruds Julegave til NSP Aid for arbeidet for fattige barn i Kenya

Gaven pålydende 500 000 kroner gis i et spleiselag mellom medarbeiderne i Kynningsrudgruppen og selskapene.


Leder for NSP Aid, Gunnar Hamnøy forteller om prosjektene som hjelpeorganisasjonen har utført, og er i gang med å realisere.

«Det første prosjektet vårt var Faraja Childrens Home på Kenya-kysten. Fra å være et lite barnehjem for 10 jenter og 10 gutter, er dette nå et hjem for 53 barn. Ikke alle bor på hjemmet. De eldste går nå på yrkesskoler, videregående skoler, lærerskole og universitet rundt om i landet. Det at vi bestemte oss for å ansette egen lærer og lage undervisningsrom på barnehjemmet, kan vi si har fungert svært bra.

Mange av elevene på barnehjemmet gjør det godt på skolen. Vi håper at den støtte og hjelp vi gir dem kan være med å gjøre det mulig for dem å skaffe seg en jobb. Vi har bygget to store bygg for barna, to bygg for de som er tenåringer, gjestehus, klasserom, kontorbygg samt kjøkken og matsal. På eiendommen er det også bygget klinikk. Vi har  renovert skolen barna går på.

Barnelandsbyer

Vi har de siste årene mottatt penger fra dere til den nye satsingen vår, som er å bygge barnelandsbyer i Kenya. Vi ønsker å bygge flere mindre landsbyer. De skal ligge i nærheten av der barna kommer fra, slik at de får vokse opp i områder hvor de kjenner kultur og språk. I vår startet vi å bygge den første barnelandsbyen, Malaika Villages Faraja, som ligger i nabolaget til barnehjemmet. Planen er å bygge ni bolighus på 110 kvm med åtte barn i hvert hus. Alle hus skal ha en «mor». Vi har bygget de tre første bolighusene. Det fjerde huset som er bygget inneholder kjøkken og matsal, og har fått navnet «Kynningsrud». Før vi bygger mer her, vil vi sette opp det samme utenfor Nairobi i et område som heter Kisarin, 30 km fra byen. Den videre utbyggingen vil skje gradvis på begge plassene, etter hvert som vi har penger. Vi trenger faddere.

Fra NSP Aid vil vi uttrykke en stor takk for at dere ansatte og eiere av bedriftene har gjort det mulig for oss å gi håp og hjelp til så mange barn som vi gjør i dag. «Gleden å være til nytte» overføres til barna også.

Vennlig hilsen
Gunnar Hamnøy, daglig leder i NSP Aid»


Vi ønsker alle en riktig god jul og alt godt for 2020!