GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Arbetsmiljön säkras genom skyddsombuden

Det är lagstadgat att alla företag över 5 anställda måste ha minst ett skyddsombud. På Kynningsrud Prefab har vi flera. Genom åren har flera olika personer haft rollen som skyddsombud på företaget. I perioder har arbetet tillsammans mot gemensamma mål gått upp och ner men i dagsläget fungerar samarbetet mycket bra. Det är den lokala fackklubben IF Metall som utser skyddsombuden vid deras årsmöten där alla medlemmar får rösta på framtagna kandidater.

Skyddsombud – viktig uppgift som säkrar arbetsmiljön

Att vara skyddsombud är en viktig och ärofylld uppgift där ombuden ska verka för en bra arbetsmiljö tillsammans med företaget. Att ha ett bra arbetsklimat är en viktig del för att få till den bästa möjliga arbetsmiljön och genom dagliga relationer och veckovisa möten upprätthålls detta.

Länk mellan arbetsgivare och arbetstagare

Det är viktigt att påpeka att det inte är skyddsombudet som ansvarar för arbetsmiljön utan skyddsombudet fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi är glada över att vi har positiva och engagerade medarbetare som står upp för sina kollegor och bidrar till en bättre verksamhet!

Dagens skyddsombud

Skyddsombud på Kynningsrud Prefab AB just nu är:
Robin Nilsen, huvudskyddsombud
Jonny Bratt, skyddsombud
Ilir Pupovci, skyddsombud