GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

anseheving i Kynningsrud Kran

Alle maskinførerne hos Kynningsrud Kran skal ha nødvendig spisskompetanse for å kunne gi alle våre kunder best mulig service til riktig pris.

Tre maskinførere med lang erfaring skal observere og korrigere øvrige kranførere og lastebilførere mens de utfører alle typer oppdrag.

I løpet av en periode på seks måneder skal Alf Hansen, Terje Espedal og Rune Olstad kvalitetssikre:
• At kunden behandles på en riktig og god måte.
• At det velges riktige løsninger for oppstilling av kran/lastebilkran.
• At kundens ønsker utføres på en sikker og god måte.
• At maskinenes funksjoner utnyttes optimalt.
• At Helse, Miljø og Sikkerhet settes før drift og økonomi.

Vi i Kynningsrud Kran vet at nøkkelen til en sunn og god bedrift er høy kompetanse i alle ledd.